• banner-park
  • banner-ekologicka-skola
  • banner-geologicka-sbirka

Aktuality

Podmínky přijetí 2016/2017

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2016/2017 – aktualizované informace naleznete – zde!


ODBORNÉ ŠKOLENÍ ŘEZAČEK CLAAS JAGUAR

Ve dnech 9. – 10. února 2016 proběhlo odborné školení žáků oboru Zemědělec, farmář a Agropodnikání na sklízecí samojízdné řezačky CLAAS JAGUAR. Dvoudenní školení žáků provedl již dlouholetý partner školy firma 1. Slezská strojní,  a. s., která je regionálním zástupcem německého výrobce zemědělské techniky CLAAS. Školení proběhlo v moderních prostorách školních dílen, kde byl stroj škole k výuce zapůjčen bezplatně. Touto akcí škola opět potvrzuje  nastolený trend úzké spolupráce se zástupci výrobců nejmodernější zemědělské techniky.
Děkujeme spolupořadatelům za příkladnou spolupráci.

 


ODBORNÉ ŠKOLENÍ ŽÁKŮ NA TECHNIKU STEYR A SIP

V rámci spolupráce školy s předními prodejci a servisy moderní zemědělské techniky se neslo další odborné školení učitelů a žáků oboru Zemědělec, farmář. Školení bylo zaměřeno na traktory STEYR a pícninářskou techniku firmy SIP. Odborné školení provedla firmy NAVOS FARM TECHNIC,  s. r. o. Stroje byly škole bezplatně zapůjčeny firmou k další výuce. Děkujeme spolupořadatelům za příkladnou spolupráci.


výběrové řízení na místo učitele řízení motorových vozidel

Ředitel školy vypisuje výběrové řízení na místo učitele – instruktora řízení motorových vozidel. Přihlášku do výběrového řízení a životopis zašlete do 29. 2. 2016 na adresu školy. Více informací v přiloženém souboru – zde.


Vyhlášení výsledků chemické fotografické soutěže na VŠCHT v Praze

Dne 28.1.2016 se naše dvě studentky oboru chemik operátor, Dominika Pešová (3. C) a Karolína Šónová (1. C), zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků fotografické soutěže „Chemie je COOL!“. Obě studentky zaslaly do soutěže 3 soutěžní fotografie a z velkého množství příspěvků vybrala odborná porota vítěze. I když naše studentky nezvítězily, byly oceněny věcnými cenami a jsou rozhodnuty pokračovat v dalším ročníku soutěže.


Chemická legislativa ve školství

Kurz – Povinnosti vyplývající z chemické legislativy ve školství bude naše škola pořádat v úterý 1. března 2016 od 8:30 do 13:30 hodin v aule školy. Pokyny s návratkou najdete – zde. Kurz je akreditován pod č. j.: MŠMT 27631/2012-25-567. Účastníci semináře obdrží osvědčení o jeho absolvování.


Zvýšení ceny obědů

Upozorňujeme strávníky, že od 1. února 2016 dochází k navýšení ceny obědů.
Žáci a zaměstnanci o 1,- Kč, cizí strávníci o 3,- Kč.
Helena Beilnerová, vedoucí jídelny


UČÍME SE MODERNĚ S FIRMOU KRONE

Ve dnech 22. – 25. ledna 2016 proběhlo zaškolení učitelů a žáků na lisy KRONE COMPRIMA. Zaškolení provedl již dlouholetý partner školy firma BV Technika,  a. s. Výše uvedený stroj byl bezplatně škole zapůjčen k další výuce. Touto akcí jsme opět potvrdili trend školy vyučovat žáky moderně, na nejmodernější technice s podporou odborníků a spolupracujících firem.  Děkujeme spolupořadatelům za příkladnou spolupráci.


Kurz pro nakládání s přípravky

Kurz pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin I. stupně v rozsahu 12 hodin bude naše škola pořádat ve dnech 2. – 3. února 2016 od 8:00 hod v aule školy. Přihlášku a pokyny najdete na našich webových stránkách – zde.


Zemědělka opět pomáhala

Dne 17. 12. 2015 studenti naší školy předali klientům denního stacionáře pro tělesně a mentálně postižené Mraveneček věcné dary v hodnotě 7 346 Kč. A kde se tyto peníze vzaly? Všichni, co měli chuť pomáhat napekli sladké i slané dobroty doma a v rámci školní akce Advent se tyto dobrůtky prodávaly ve školním charitativním stánku. Veškeré výnosy byly použity právě pro tuto dobrou věc letos již po třetí.


Další stránka »