• banner-advent-2015
  • banner-park
  • banner-ekologicka-skola
  • banner-geologicka-sbirka

Aktuality

Advent 2015


HOKUSY POKUSY pro předškoláky

Díky nově navázané spolupráci s MŠ Olomoucká si předškoláci vyzkoušeli, jaké je to stát se chemikem a zakouzlili si s barvičkami na téma „Odhal kyselinu“. Jako přírodní indikátor jim posloužil vývar z červeného zelí a zkoumali například neškodné roztoky jedlé sody, kyseliny citronové, destilované vody nebo pracího prášku. Za pomoci žáků 3. ročníku oboru Chemik operátor se naučili pracovat s kapátkem a pipetou a nadšeně sledovali, jak se jim mění barvy roztoků před očima.


Exkurze do Osvětimi

Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 se studenti naší školy zúčastnili exkurze v Polsku. Shlédli a prohlédli si komentovanou část v koncentračních táborech Auschwitz – Birkenau. Studenti nadšeně vyslechli výklad, který byl umocněn autentickým počasím.


Agropractice III.

erasmus+logo_mic

Deník z praxe v Řecku – zde.


Přírodovědná expedice – Provence 2016


Program expedice s přihláškou – zde!


Den otevřených dveří

První termín Dne otevřených dveří se uskuteční v pondělí 9. listopadu 2015 v 16:00 h.


Den stromů 2015

V neděli 18. 10. proběhl v Sadech Svobody Den stromů, který pořádalo město Opava. Naše škola se podílela na jeho realizaci účastí žáků oboru Ochrana přírody a krajiny. Ti měli připravené soutěže tematicky zaměřené na poznávání stromů z naší Dendrologické stezky pro malé i velké návštěvníky.


Sbírka potravin 2015

Naše škola se zapojila do sbírky potravin, kterou vyhlásil Moravskoslezský kraj pro rok 2015. Již v loňském roce se do potravinové sbírky zapojili vedle zaměstnanců Krajského úřadu, také organizace, vůči kterým vykonává Moravskoslezský kraj zřizovatelskou či zakladatelskou funkci. V letošním roce se zapojila také naše škola. Uspořádání potravinové sbírky se konalo u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který se každoročně slaví 17. října. Cílem této akce je sběr potravin, které budou předány lidem v nouzi (např. rodiče s dětmi, žijící v azylových domech, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a další). Potravinová banka Ostrava je součástí České federace potravinových bank, jejichž posláním je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami. Krajská sbírka potravin se letos konala v týdnu 12. – 16. 10. 2015. Kontaktní osoba za naši školu: Ing. Marie Drösslerová. Do sbírky se aktivně zapojili zaměstnanci školy, žáci a studenti školy i členové školských rad při škole. Celkově jsme odevzdali 7 košů s více než 600 sáčky, krabicemi či plechovkami potravin. Potraviny byly předány 20. 10. 2015 občanskému sdružení Ekipa v Opavě. Přílohou umísťujeme fotografie z ukončené sbírky potravin na naší škole. Za aktivní účast a pomoc všem, kteří nám pomohli s organizací „Potravinové sbírky“ děkuji.

Ing. Arnošt Klein
ředitel školy


TERMÍNY OPRAVNÝCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

Termíny opravných závěrečných zkoušek pro učební obory jsou stanoveny na následující dny:

11. 12. 2015 v 8 hodin – písemná závěrečná zkouška
14. 12. 2015 v 7 hodin – praktická závěrečná zkouška
21. 12. 2015 v 7:30 hodin – ústní závěrečná zkouška

Uchazeči o zkoušku jsou povinni minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky oznámit písemně účast na této zkoušce a oznámení odevzdat na sekretariátu školy.


Sbírka potravin 2015


Další stránka »