• banner-park
  • banner-ekologicka-skola
  • banner-geologicka-sbirka

Aktuality

Úspěšnost v soutěžích

Naše škola obsadila krásné 7. místo z 81 středních škol kraje  v oblasti krajských a celostátních soutěží.


KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

Škola má zájem pořádat Kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Předpokládané zahájení v sobotu 17. 10. 2015 od 8:00 h v budově školy. Minimální počet účastníků je 10. Přihlášky zasílejte do 9. 10. 2015. Více informací najdete zde.


CORNY – okresní kolo

Ve středu 16. září 2015 proběhlo okresní kolo prestižní středoškolské atletické soutěže Corny. Naši studenti se zúčastnili v kategorii chlapců, kde ač nebyli v nejsilnější sestavě, dokázazali v konkurenci deseti škol zvítězit. Vítězství se však nerodilo lehce, rozhodla až závěrečná štafeta, ve které fantastickým finišem zvítězili o osm desetin sekundy, což znamenalo konečné vítězství o pouhé dva body (8155 bodů) před druhým Mendelovým gymnáziem (8153 bodů).

Členy vítězného družstva byli: Borunský Martin, Kaštovský Filip, Martínek Daniel, Oberherr Adam, Košárek Jakub, Šimon Daniel, Hoza Martin, Matýsek Lukáš, Lichý Matyáš, Urbaník Ondřej, Šustek Martin, Gerlich Jan.


Expedice Slovinsko 2015

Na základě dlouhodobé spolupráce neziskové organizace Natura Opava a MSŠZe a VOŠ Opava jsme poskytli v termínu 25.6. -5. 7. 2015 možnost vycestovat studentům a široké veřejnosti za přírodou a historií do Slovinska. Během nabitého programu jsme navštívili všechna významná lákadla Slovinska, jako jsou Julské Alpy, jezera Bohinjské a Bled, město Bled a jeho překrásný hrad. Zajímavá byla také návštěva stájí v Lipici. Doslova pohádkově působil Predjamský hrad a malebné přístavní městečko Piran se starobylou benátskou architekturou. Více o expedici najdete – zde.
Slovinsko4


Moderní fóliovník pro výuku žáků

banner_2b_barevny

Žáci oboru Zahradník a ostatních přírodovědných oborů školy získali pro svoji výuku od nového školního roku moderní fóliovník. Stavbu se podařilo pořídit za přispění zřizovatele a ROP NUTS II Moravskoslezsko v celkové finanční výši více než 7 mil. Kč. Nové pracoviště je vybaveno nemodernější technologií, která umožní žákům školy vzdělávání podle současných trendů. Žáci budou mít možnost na pracovišti provádět například i pokusy při pěstování rostlin a takto se zapojit do různých dalších projektů. Tento projekt je jedním z řady modernizací, které škola zažila v minulých letech. Bližší informace o projektu – zde.


Kurz na ochranu rostlin

Kurz pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin I. stupně bude naše škola pořádat, na přání zemědělců, v zimních měsících (prosinec 2015 – únor 2016). Přesné termíny budou zveřejněny na stránkách eagri.cz koncem měsíce října 2015.
ing. Kašný

Leonardo Partnerství – Agropuzzle II.

V termínu  od 13. – 21. 6. 2015 se zúčastnilo 6 zástupců naší školy poslední mobility projektu v Rumunsku. Součástí programu byla návštěva zemědělské univerzity, Parlamentu v Bukurešti, včelařského institutu a soukromého včelaře v Tulcea, ptačí rezervace v Dunajské deltě, ekoturistického muzea v Tulcea, zemědělského venkovského muzea v Slobodzie a zemědělských farem pro chov prasat, hovězího, pěstování luštěnin, obilí, rajčat a švestkového sadu. Více o projektu – zde.
Mgr. Šrajerová


Nový Grant na zahraniční praxe

erasmus+logo_mic

Získali jsme další v pořadí již čtvrtý grant na odborné stáže studentů s názvem Agropractice III. Zahraniční praxe budou probíhat v Řecku (Preveza) – říjen 2015 či ve Španělsku (Cordoba) květen 2016, vždy pro 13 studentů. Všichni uchazeči o zahraniční praxi se si připraví motivační dopis, který předloží garantovi zahraničních výměn naší školy Mgr. Šrajerové nebo Mgr.Valečkovi.Termín odevzdání 22.-24.7.2015. Součástí by měly být tyto informace: úroveň znalosti angličtiny, zájem o obor, propojení oboru s volnočasovými aktivitami, prospěch, školní aktivity a zájmové útvary. Samozřejmostí je adresa školy  a podpis! Vzorový motivační dopis najdete na internetu.
Mgr. Šrajerová


Projekt Jazyková podpora

erasmus+logo_mic

Naše škola získala nový grant v programu Erasmus+ pro výukové jazykové pobyty pedagogů. Díky projektu Jazyková podpora stráví 2 týdny intenzívní výukou cizího jazyka 5 kantorů zemědělky, přičemž jeden se pojede do Vídně učit němčinu a čtyři do irského Corku angličtinu.


Agropuzzle 2 – Mobilita Rumunsko

13.-21.6.2015 se uskuteční poslední, v pořadí páté setkání projektu Agropuzzle 2 v Rumunsku. Hostitelem bude agronomická univerzita v Bukurešti.Součástí programu bude návštěva Výzkumného institutu včelařství v Tulcie v Dunajské Deltě. 6 zástupců naší školy si prohlédne ukázky dobré praxe v oboru zemědělství se zaměřením na včelařství, ovocnářství a lokální produkci. Program ke stažení – zde.


Další stránka »