• banner-park
  • banner-ekologicka-skola
  • banner-geologicka-sbirka

Aktuality

Termíny ústních podzimních maturitních zkoušek

Podzimní maturitní zkoušky proběhnou ve dnech 10., 11. a 14. září 2015.
4. A – 10. a 11. září 2015
4. C – 11. a 14. září 2015
4. L – 11. září 2015
2. N – 11. a 14. září 2015


Moderní fóliovník pro výuku žáků

banner_2b_barevny

Žáci oboru Zahradník a ostatních přírodovědných oborů školy získali pro svoji výuku od nového školního roku moderní fóliovník. Stavbu se podařilo pořídit za přispění zřizovatele a ROP NUTS II Moravskoslezsko v celkové finanční výši více než 7 mil. Kč. Nové pracoviště je vybaveno nemodernější technologií, která umožní žákům školy vzdělávání podle současných trendů. Žáci budou mít možnost na pracovišti provádět například i pokusy při pěstování rostlin a takto se zapojit do různých dalších projektů. Tento projekt je jedním z řady modernizací, které škola zažila v minulých letech. Bližší informace o projektu – zde.


Opravná absolutoria VOŠ

V pátek 4. září 2015 proběhnou opravná absolutoria VOŠ v budově školy od 12:00 h.


3. kolo přijímacího řízení na VOŠ

Informace pro přijímací řízení na VOŠ v přiloženém souboru – zde.  Přihlášku ke studiu pro 3. kolo je nutno odevzdat řediteli školy do 25. srpna 2015. Více informací o oboru najdete – zde.


Termíny podzimních závěrečných zkoušek

Termíny pro obory Zemědělec, farmář a Zahradník jsou stanoveny na následující dny:

3. 9. 2015 v 8:00 h písemná závěrečná zkouška
4. 9. 2015 v 7:00 h praktická závěrečná zkouška
11. 9. 2015 v 8:00 h ústní závěrečná zkouška

Uchazeči o zkoušku jsou povinni minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky oznámit písemně účast na této zkoušce a oznámení odevzdat na sekretariátu školy.
Mgr. Dluhoš


Kurz na ochranu rostlin

Kurz pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin I. stupně bude naše škola pořádat, na přání zemědělců, v zimních měsících (prosinec 2015 – únor 2016). Přesné termíny budou zveřejněny na stránkách eagri.cz koncem měsíce října 2015.
ing. Kašný

Leonardo Partnerství – Agropuzzle II.

V termínu  od 13. – 21. 6. 2015 se zúčastnilo 6 zástupců naší školy poslední mobility projektu v Rumunsku. Součástí programu byla návštěva zemědělské univerzity, Parlamentu v Bukurešti, včelařského institutu a soukromého včelaře v Tulcea, ptačí rezervace v Dunajské deltě, ekoturistického muzea v Tulcea, zemědělského venkovského muzea v Slobodzie a zemědělských farem pro chov prasat, hovězího, pěstování luštěnin, obilí, rajčat a švestkového sadu. Více o projektu – zde.
Mgr. Šrajerová


Nový Grant na zahraniční praxe

erasmus+logo_mic

Získali jsme další v pořadí již čtvrtý grant na odborné stáže studentů s názvem Agropractice III. Zahraniční praxe budou probíhat v Řecku (Preveza) – říjen 2015 či ve Španělsku (Cordoba) květen 2016, vždy pro 13 studentů. Všichni uchazeči o zahraniční praxi se si připraví motivační dopis, který předloží garantovi zahraničních výměn naší školy Mgr. Šrajerové nebo Mgr.Valečkovi.Termín odevzdání 22.-24.7.2015. Součástí by měly být tyto informace: úroveň znalosti angličtiny, zájem o obor, propojení oboru s volnočasovými aktivitami, prospěch, školní aktivity a zájmové útvary. Samozřejmostí je adresa školy  a podpis! Vzorový motivační dopis najdete na internetu.
Mgr. Šrajerová


Projekt Jazyková podpora

erasmus+logo_mic

Naše škola získala nový grant v programu Erasmus+ pro výukové jazykové pobyty pedagogů. Díky projektu Jazyková podpora stráví 2 týdny intenzívní výukou cizího jazyka 5 kantorů zemědělky, přičemž jeden se pojede do Vídně učit němčinu a čtyři do irského Corku angličtinu.


Podzimní termín maturitní zkoušky

Podzimní zkušební období maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 proběhne v září 2015, přihlášku k němu musí však žáci, kteří se k němu chtějí přihlásit, podat již během června. Jak postupovat při přihlašování najdete na adrese – zde.
Základní informace k písemným zkouškám podzimního termínu maturitní zkoušky – zde.


Další stránka »