Aktuality

Den otevřených dveří v TEVĚ Komárov


Zemědělka opět pomáhá

Tak jako každý rok i letos se naše škola zapojila do organizace charitativní akce, která probíhala současně s Adventem na Zemědělce. Studenti naší školy napekli cukroví, koláče, záviny a další mňamky a na školním charitativním stánku byly všechny laskominy prodány návštěvníkům. Celkem jsme letos utržili 7.764 Kč, což považujeme za obrovský úspěch. Celý obnos byl v prvních dnech ledna letošního roku věnován Charitě Opava. Tato organizace využije darované peníze v jednom ze svých projektů a vzhledem k tomu, že vybraná částka je poměrně dost vysoká, poslouží i k nákupu zdravotnického materiálu pro klienty pečovatelské a hospicové péče. Všem, kteří se ve sbírce zapojili moc děkujeme a těšíme se na další ročník.


Přijímací řízení 2017

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2016/2017

  • Kritéria přijímacího řízení 2017  – zde
  • Obecné informace přijímacího řízení pro uchazeče – zde.

Agropractice IV

Vzpomínka na loňskou praxi v městě Preveza v západním Řecku. V měsíci říjnu loňského roku se 13 studentů s doprovodem  zúčastnilo 14 denní praxe na farmě Eleni Andronikidu. Více o této akci je možné si přečíst v listopadovém Opavském přírodovědném zpravodaji na adrese  – zde.


Den otevřených dveří


PF 2017


Předvánoční Praha

Ve středu 14. 12.  2016 se zájemci o vánoční Prahu těšili nejenom pohodlnou cestou vlakem, ale i vánoční výzdobou naší stověžaté Prahy. Rovněž jsme zavítali na Staroměstské náměstí, kde naší studenti ochutnali tradiční vánoční dobroty a všechno, co k tomu patří. Někteří se také prošli po Karlově mostě a jiní navštívili největší hračkářství v Praze – Hamleys. Velmi teplé předvánoční počasí a skvěle naaranžovaná Praha zanechali v našich studentech pocit, že se Vánoce nezadržitelně blíží.


Lektor pro školení

Hledáme lektora pro provádění školení Pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin I. a II. stupně. Požadavek – lektor musí mít školení III. stupně Pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.


Setkání s vědci

Cílem akce bylo ukázat zábavnou formou práci jednotlivých pracovišť, výsledky jejich zkoumání a představit žákům práci šlechtitelů se kterou se mohou běžně potkat v reálném životě. Akce je pořádána 1 x za dva roky. Zájem žáků byl napříč jednotlivými obory, protože si každý mohl najít oblast svého zájmu.
Akce se zúčastnily firmy a organizace: Mendelova univerzita v Brně, Semix Pluso,  s. r. o., Otice, Ústav botaniky při MU Brno, Výzkumný ústav obilnářský Kroměříž, Oseva Opava, Výzkumný ústav pícninářský Troubsko, Agritec Šumperk a Výzkumný ústav potravinářský Rožnov pod Radhoštěm.


Kroužek opravárenství

Na základě zájmu ze strany žáků učebního oboru Zemědělec-farmář, vznikl na naší škole kroužek Opravárenství. Žáci školy pod vedením učitele odborného výcviku pana Jiřího Haase ve svém volném čase provádějí opravy, údržby a rekonstrukce různých zemědělských strojů a zařízení, na kterých se již objevil zub času. Vzhledem k tomu, že není některým žákům lhostejné, jak tyto stroje vypadají, chtějí se stále učit novým věcem, získávat nové znalosti a zkušenosti, pustili se s vervou do prvního úkolu – rekonstrukce traktorového přívěsu, který je plně využíván v praktickém výcviku v autoškole. Žáci se s panem učitelem zhostili svého úkolu velmi zodpovědně a v závěru letošního roku byla rekonstrukce zdárně dokončena. Jako další stroj v pořadí, který čeká na svou chvíli je rozmetadlo statkových hnojiv RUR – 5.


Další stránka »