• banner-park
  • banner-ekologicka-skola
  • banner-geologicka-sbirka

Aktuality

Termíny podzimních závěrečných zkoušek

Termíny pro obory Zemědělec, farmář a Zahradník jsou stanoveny na následující dny:

3. 9. 2015 v 8:00 h písemná závěrečná zkouška
4. 9. 2015 v 7:00 h praktická závěrečná zkouška
11. 9. 2015 v 8:00 h ústní závěrečná zkouška

Uchazeči o zkoušku jsou povinni minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky oznámit písemně účast na této zkoušce a oznámení odevzdat na sekretariátu školy.
Mgr. Dluhoš


Kurz na ochranu rostlin

Kurz pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin I. stupně bude naše škola pořádat, na přání zemědělců, v zimních měsících (prosinec 2015 – únor 2016). Přesné termíny budou zveřejněny na stránkách eagri.cz koncem měsíce října 2015.
ing. Kašný

Telefony v době prázdnin

V období července a srpna 2015 bude ve škole probíhat rekonstrukce elektroinstalace, proto nebudou k dispozici pevné linky. V případě potřeby kontaktů na pracovníky školy využijte mobilní telefony, které najdete – zde.

Nejdůležitější mobilní čísla:

Ing. Arnošt Klein, ředitel školy 736 765 533 (mimo 13. 7. – 5. 8. 2015)
Ing. Jiří Kašný, zástupce ředitele školy 733 595 526
Bohdana Vitásková, sekretariát 734 423 682
Miluše Kalinayová, ekonomka 734 423 680
Petr Vimmer, hospodář 739 075 605

Leonardo Partnerství – Agropuzzle II.

V termínu  od 13. – 21. 6. 2015 se zúčastnilo 6 zástupců naší školy poslední mobility projektu v Rumunsku. Součástí programu byla návštěva zemědělské univerzity, Parlamentu v Bukurešti, včelařského institutu a soukromého včelaře v Tulcea, ptačí rezervace v Dunajské deltě, ekoturistického muzea v Tulcea, zemědělského venkovského muzea v Slobodzie a zemědělských farem pro chov prasat, hovězího, pěstování luštěnin, obilí, rajčat a švestkového sadu. Více o projektu – zde.
Mgr. Šrajerová


Opravné zkoušky

Opravné zkoušky 1. až 3. ročníků proběhnou ve dnech 26. a 27. srpna 2015. Podrobný rozpis bude k dispozici na sekretariátu školy od 17. srpna 2015.


Nový Grant na zahraniční praxe

erasmus+logo_mic

Získali jsme další v pořadí již čtvrtý grant na odborné stáže studentů s názvem Agropractice III. Zahraniční praxe budou probíhat v Řecku (Preveza) – říjen 2015 či ve Španělsku (Cordoba) květen 2016, vždy pro 13 studentů. Všichni uchazeči o zahraniční praxi se si připraví motivační dopis, který předloží garantovi zahraničních výměn naší školy Mgr. Šrajerové nebo Mgr.Valečkovi.Termín odevzdání 22.-24.7.2015. Součástí by měly být tyto informace: úroveň znalosti angličtiny, zájem o obor, propojení oboru s volnočasovými aktivitami, prospěch, školní aktivity a zájmové útvary. Samozřejmostí je adresa školy  a podpis! Vzorový motivační dopis najdete na internetu.
Mgr. Šrajerová


Úřední hodiny pro studenty v době letních prázdnin

Vzhledem k rekonstrukci elektroinstalace v budově školy v době letních prázdnin budou úřední hodiny od 24. 8. – 31. 8. 2015 v době od 8:00 – 12:00 hod. V případě potřeby pouze po domluvě na tel. č. 734 423 682, 734 423 681.


Projekt Jazyková podpora

erasmus+logo_mic

Naše škola získala nový grant v programu Erasmus+ pro výukové jazykové pobyty pedagogů. Díky projektu Jazyková podpora stráví 2 týdny intenzívní výukou cizího jazyka 5 kantorů zemědělky, přičemž jeden se pojede do Vídně učit němčinu a čtyři do irského Corku angličtinu.


Podzimní termín maturitní zkoušky

Podzimní zkušební období maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 proběhne v září 2015, přihlášku k němu musí však žáci, kteří se k němu chtějí přihlásit, podat již během června. Jak postupovat při přihlašování najdete na adrese – zde.
Základní informace k písemným zkouškám podzimního termínu maturitní zkoušky – zde.


Agropuzzle 2 – Mobilita Rumunsko

13.-21.6.2015 se uskuteční poslední, v pořadí páté setkání projektu Agropuzzle 2 v Rumunsku. Hostitelem bude agronomická univerzita v Bukurešti.Součástí programu bude návštěva Výzkumného institutu včelařství v Tulcie v Dunajské Deltě. 6 zástupců naší školy si prohlédne ukázky dobré praxe v oboru zemědělství se zaměřením na včelařství, ovocnářství a lokální produkci. Program ke stažení – zde.


Další stránka »